Fysioterapia

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn lisäämiseen parhaan saatavilla olevan tiedon avulla.  Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia.

AA Wellness Fysio Center on erikoistunut selkärangan kuntoutukseen ja  alaraajafysioterapiaan. Meillä kuntoutuksen peruspilareita ovat asiakkaan kohtaaminen ja terapiasuhteen luominen, ongelman syyn selvittäminen ja asiantuntevat hoitomenetelmät. Meillä on käytettävissä monipuoliset terapiamenetelmät, laitteet ja välineet. Tervetuloa!